Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas su sa članovima Vlade ovog kantona potpisali kolektivni ugovor koji reguliše njihov radno-pravni status. Pregovaranja vezano za kolektivni ugovor na kojem su insistirali članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK trajali su od novembra prošle godine.

Međutim, dokument do danas nije bio potpisan zbog nepostojanja reprezentativnosti ovog sindikata u TK. S obzirom da su od Vlade TK zahtjevali da ih se prizna kao socijalne partnere, članovi sindikata prije više od 20 dana su stupili u generalni štrajk, a nakon toga počeli potpisivati i otkaze na ugovore o radu.

Kako bi se spriječio kolaps zdravstvenog sistema u TK, u petak je sazvana hitna sjednica Skupštine TK na kojoj je dogovoreno da ovaj sindikat trenutno crpi reprezentativnost od Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, čiji je zamjenik predsjednika Admir Suljić skupa s ministrom zdravstva TK Bahrudinom Hadžiefendićem danas potpisao kolektivni ugovor.

Članovi Sindikata doktora medicine i stomatologije, zbog postignutog dogovora u petak, jučer su se vratili na svoja radna mjesta. Prekinuli su generalni štrajk, ali i povukli ranije podnesene otkaze ugovora o radu.

Komentari