U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Lukavac“ i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Lukavac i Humanitarne organizacije Muslim Aid osigurana su donatorska sredstva (od strane Muslim Aid-a u iznosu od 40 posto, od Općine Lukavac u iznosu od 40 posto i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 20 posto).

U vezi s tim, Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić je 13.03.2019. godine raspisao Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika.

Plastenici od 100 m² sa dodatnom opremom dodijeljeni su za 20 korisnika odabranih na osnovu utvrđenih kriterija Javnog poziva.

Komisija za dodjelu plastenika izvršila je pregled prispjelih prijava, evidentirala kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavila uviđaj na licu mjesta, te je nakon toga sačinila listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Juče i danas u prostorijama Općine Lukavac održana je edukacija kojoj su bili dužni prisustvovati svi kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika, nakon čega su potpisani ugovori.

Admir Hodžić, edukator agronom i predstavnik organizacije Muslim Aid Sarajevo kazao je: „Danas je  potpisan tripartitni ugovor između Općine Lukavac, organizacije Muslim Aid i krajnjih korisnika, odnosno 20 građana općine Lukavac. Ovo je već drugi projekat plasteničke proizvodnje koji je organizacija Muslim Aid zajedno sa svojim donatorima, partnerima, i Općinom Lukavac kao partnerom implementirala na području općine Lukavac. U prethodne tri godine zajedno smo implementirali tri projekta i ono što nas dodatno ohrabruje je što je odaziv na sva tri projekta bio stvarno fantastičan. Jučer i danas su građani imali praktična i specijalistička predavanja iz oblasti plasteničke proizvodnje ali i sva propratna predavanja koja se tiču toga. Muslim Aid praktikuje da prilikom dodjele plastenika u svim gradovima organizuje određenu teorijsku obuku, a praktično korisnike pratimo kroz naredni period monitoringa i evaluacije od dvije godine.“

Gospodin Mustafa Kovačević je, između ostalih, ostvario pravo na dodjelu plastenika i ovom prilikom je izrazio svoje zadovoljstvo kako plastenikom, tako i organizovanom edukacijom, te se zahvalio Općinskom načelniku dr.sc. Edinu Deliću i saradnicima, Općini Lukavac i organizaciji Muslim Aid.

Jedan od korisnika, Adin Osmanović ovom prilikom kazao je: „Pošto sam prvi put krenuo u ovom smjeru poljoprivredne proizvodnje, uspio sam da dođem do ovog projekta, da dobijem plastenik. Naravno, još uvijek sam na edukovanju o poljoprivredi, tako da mi je baš predavanje dobro došlo, dobio sam puno novih i korisnih informacija. U poljoprivredi vidim jedan vid egzistencijalnog pitanja moje porodice, ali i radi zdrave i kvalitetne ishrane jer danas stvarno ne znamo šta kupujemo od poljoprivrednih proizvoda.“

Obzirom da se Adin kao vrlo mlada osoba uključio u ovaj projekat poručio je mladima da se prilike pružaju ali da od mladih zavisi da li će iste iskoristiti i koliko će se uključiti.

Predstavnik organizacije Muslim Aid istakao je da je dodatno ohrabrujuće što se u ovakve projekte uključuje veliki broj mladih.

Komentari