Ukupni prihodi FCL u prošloj godini iznosili su 78,2 miliona KM i za 17 posto su veći od prihoda godinu ranije.

 

Fabrika cementa Lukavac (FCL) poslovnu je 2019. godinu završila sa 12,8 miliona KM neto dobiti, što predstavlja povećanje profita od 5 posto u odnosu na prethodnu godinu, saznaje finansijski portal Beta.ba iz nerevidiranog finansijskog izvještaja o poslovanju društva.

Ukupni prihodi FCL u prošloj godini, prema Bisnode rješenjima / FIA podacima, iznosili su 78,2 miliona KM i za 17 posto su veći od prihoda ostvarenih godinu ranije. Ukupni rashodi FCL u prošloj godini iznosili su 63,8 miliona KM, saznaje finansijski portal Bet.ba.

Ukupna aktiva kompanije, zaključno sa 31. 12. 2019. godine, iznosila je 165 miliona KM, a ukupni kapital 137 miliona KM. Dugoročne obaveze kompanije na kraju prošle godine iznosile su 5,2 miliona KM, a kratkoročne obaveze 20,1 milion KM. Na kraju prošle godine u FCL radilo je 210 uposlenika.

Tabela: Osnovni pokazatelji poslovanja privrednog društva u obračunskom periodu preuzeti iz finansijskih izvještaja.

Pozicija 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Prihodi 60.813.433 KM 63.857.983 KM 64.139.505 KM 66.932.651 KM 78.271.110 KM
Rashodi 48.514.708 KM 51.113.784 KM 51.788.465 KM 53.359.738 KM 63.825.647 KM
Rezultat 12.298.725 KM 12.744.199 KM 12.351.040 KM 12.205.837 KM 12.815.245 KM

 

Napomena: Za tačnost podataka iz finansijskih izvještaja odgovorne su osobe koje prema zakonu predstavljaju društvo. Važna napomena: Podaci u tabeli izmijenjeni naknadno, u skladu s najnovijim informacijama koje nisu bile dostupne u trenutku objavljivanja teksta.

U gornjoj tabeli nalaze se odabrani podaci preuzeti iz finansijskih izvještaja privrednog društva. Ako su podaci preuzeti iz nerevidiranog finansijskog izvještaja onda su podložni eventualnim promjenama nakon provedene revizije. Posebno skrećemo pažnju da ukupni prihodi i rashodi nisu isto što i prihodi i rashodi od poslovnih aktivnosti, kao da ni neto dobit ili gubitak nije isto što i dobit ili gubitak od poslovnih aktivnosti. KM je fiksno vezana za euro u omjeru 1 KM = 0,511292 euro.

Izvor: Beta.ba

Komentari