MZ Bistarac Donji, zajedno sa nevladinim organizacijama i udruženjima , već desetak godina provodi razne aktivnosti na sprečavanju izgradnje deponije šljake i pepepla na lokalitetu bivšeg PK Šićki Brod.

Nakon jasnog protivljenja stanovnika Lukavca i Tuzle da izgradnja pomenutog šljačišta bude dio Prostornog plana TK 2005.-2025. i prethodna i sadašnja Vlada TK dale su obećanje  da će pomenuta lokacija ostati rekreaciona zona. Istog mišljenja su i skupštinski poslanici međutim lzmjene i dopune Prostornog plana TK  2005. -2025. u kojima se briše  stavka o mogućoj izgradnji šljačista, nikada nisu usvojene.

U prethodnoj godini pomenuta tačka je dva puta bila na dnevnom redu i oba puta je skinuta sa dnevnog reda uz obrazloženje da je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice stigao veliki broj amandmana te da nisu uspjeli sve razmotriti.

U međuvremenu je Elektroprivreda BiH, koja zna stavove stanovnika Tuzle i Lukavca kada je u pitanju izgradnja šljačišta, ipak pripremila Plan javnih nabavki za 2020. godinu” u kome stoji: “1. lzrada glavnog rudarskog projekta u okviru izgradnje deponije sljake i pepela na PK Sicki Brod, 52.000.00 KM, realizacija I i II kvartal”.

Iz tog razloga je odmah reagovalo Vijeće MZ Bistarac Donji postavljajući pitanje: Do kada će se ignorisati i ne poštivati volja stanovnika i lokalnih vlasti Lukavca i Tuzle i do kada  će se tolerisati bahatost i samovolja koncema JP EP BiH TE Tuzla prema okruženju, jer sve što su uradili zadnjih godina jeste da su  iza sebe su ostavili pustoš i onečišcen okoliš?

Vijeće MZ Bistarac Donji traži da  JP Elektroprivreda BiH,  Termoelektrana Tuzla,   odmah pristupi lzmjenama Plana javnih nabavki za 2020. godinu , brišući iz plana stavku 1. lzrada glavnog rudarskog projekta u okviru izgradnje deponije šljake i pepela na PK Šićki Brod.

Također traže od Vlade TK, odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice  TK da  odmah uputi Skupštini TK na usvajanje, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana TK sa predloženim amandmanima ( … da se područje bivšeg PK Šićki Brod ne smatra degradiranim zemljištem i da na istom ne mogu odlagati produkti sagorjevanja šljake i pepela iz TE Tuzla, te da obuhvat rekreacijske zone umjesto navedenih 210 ha bude 300 ha)

Od OV Lukavac, Gradskog vijeća Tuzle  te načelnika i gradonačelnika Lukavca i Tuzle Vijeće MZ Bistarac Donji traži  da ostanu dosljedni ranijim zaključcima i stavovima kojima se jasno suprotstavljaju izgradnji pomenutog šljačišta.

Također, traži se od Vlada FBiH da  naloži JP Elektropvireda  d.d Sarajevo da odmah započne aktivosti na izradi zakonom propisane dokumentacije za altemativne lokacije za odlaganje šljake i pepela iz TE Tuzla, prema dostavljenim prijedlozima od stručnih lica.

Komentari