Danas je putem video linka, a pod predsjedavanjem predsjednika NS/FS BiH Elvedina Begića, održana 50. sjednica Izvršnog odbora. Tema sjednice je bila analiza trenutne situacije u vezi sa nastavkom takmičenja u organizaciji NS/FS BiH.

 

Administracija NS/FS BiH je pripremila sveobuhvatnu analizu poduzetih aktivnosti na planu organizacije nastavka takmičenja pod ingerencijom NS/FS BiH. Nakon uvodnih informacija i diskusija članova Izvršnog odbora, zaključeno je da je 07.06.2020. godine krajnji datum za nastavak takmičenja u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Uslov da bi takmičenje bilo nastavljeno je izdavanje dozvole nadležnih organa, tj. entitetskih kriznih štabova, za nesmetan nastavak takmičenja na nivou cijele države. Uz ove dozvole potrebno je stvoriti preduslove za organizaciju i održavanje utakmica, propisane dostavljenim planom mjera i procedura „COVID-19“ koji je dostavljen klubovima Premijer lige.

Poseban akcenat tokom razgovora je dat iznalaženju najboljeg načina zaštite zdravlje igrača u narednom periodu. Za provođenje ovih aktivnosti, a sa ciljem adekvatne zaštite nogometaša/fudbalera, potrebno je imati procedure propisane od strane nadležnih organa za organizaciju sportskih događaja na stadionima. Bilo koji drugi datum, različit od datuma kada je planiran nastavak takmičenja u Premijer ligi BiH, predstavlja ogroman rizik po zdravlje nogometaša/fudbalera, posebno što bi termini odigravanja utakmica bili učestali, a takav ritam odigravanja utakmica predstavljalo bi potencijalnu opasnost po zdravlje svih učesnika u igri. Na ovaj način bi u nastavku takmičenja i odigravanju utakmica trećeg kruga bilo dovoljno vremena za odmor ekipa, a završetak svih takmičenja bio bi krajem jula. Rok za završetak nacionalnih takmičenja prema smjernicama UEFA je 02.08.2020. godine.

Komentari