Zahvaljujući razumijevanju i podršci medija, velikog broja građana i građanki, javnih ličnosti, kompanija, partnera i članova/ica Grupe za dobrobit djece Lukavac, danas je u Bistarcu Donjem (općina Lukavac) otvoren Centar za ranu intervenciju djece sa teškoćama u razvoju.

Kampanja „Budi Mali svijet“, koju je pokrenula organizacija World Vision Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Rotary Club-om BiH i Udruženjem Mali svijet iz Lukavca, rezultirala je adaptiranim, moderno opremljenim i potpuno funkcionalnim regionalnim Centrom za ranu intervenciju djece sa teškoćama u razvoju.  Uspostavom Centra za ranu intervenciju „Mali svijet“, priliku da dobiju adekvatan i potpun tretman, će imati 86 djece koja su sada u Udruženju, ali i sva druga djeca iz autističnog spektra i sa drugim razvojnim teškoćama, koja se nalaze na listama čekanja. Centar će primiti ukupno 130 djece sa područja tuzlanske regije.

„Djeca sa teškoćama u razvoju predstavljaju jednu od najmarginalizovanijih i najisključenijih grupa u BiH, ne zato što imaju poteškoće u razvoju, već zato što ih manjak prilika, neadekvatan pristup potrebnim servisima podrške, stigma i diskriminacija s kojom se suočavaju, te nerijetko teška finansijska situacija u koju njihove porodice zapadaju, čine ih takvim. Vodeći se vizijom odgovornog i inkluzivnog društva za svako dijete, World Vision zagovara za prava djece sa invaliditetom i mobiliše relevantne aktere u iznalaženju kvalitetnih i održivih sistemskih rješenja, kako bi svaka djeca dobila jednake šanse,“ riječi su Dragane Bulić, direktorice za strategiju i eksterno pozicioniranje World Visiona Zapadnog Balkana.

Centar za ranu intervenciju, kojeg vodi Udruženje građana „Mali svijet“ od iznimne je važnosti za ranu detekciju i rehabilitaciju, te pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. U novoj zgradi i uz savremenu opremu, Centar će omogućiti djeci da iskuse sigurno, brižno i osnažujuće okruženje koje će im pomoći da dostignu svoj puni potencijal.

„Centar će biti od velikog značaja i za zajednicu, uzimajući u obzir da nam se svake sedmice troje nove  djece javi za tretman. Kroz rad centra, djeca će dostići svoj najveći nivo funkcionalnosti te poboljšati kvalitet života, sebe i svojih porodica, a samim tim i vlastiti položaj u društvu“, izjavila je Amra Fatušić, direktorica novootvorenog Centra.

U okviru kampanje „Budi Mali svijet“ 17 kompanija i organizacija civilnog društva su izdvojili donacije u iznosu od preko 1000 KM, 187 građana i građanki kao i firmi je novčano doniralo sredstva, 18 javnih ličnosti se odazvalo kapanji snimanja promotivnih videa, 40 firmi je osiguralno robne donacije. Blizu 120  volontera je uložilo svoje slobodno vrijeme i nesebično podržalo kampanju, dok je 20 medija  kontinuirano i direktno izvještavalo o svim fazama kampanje.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 160.000 KM. Sredstva su iskorištena za ugradnju grijanja, prilagodbu potkrovlja zgrade u prostor za individualne radionice, te  opšte opremanje zgrade i dvorišta. Tokom trajanja kampanje uloženo je mnogo sati volonterskog rada što ukupnu vrijednost projekta čini većom.

Komentari