Rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove od 19. februara 2020. godine GIKIL-u je naloženo da izvrši procjenu utjecaja na okoliš i podnese zahtjev za okolinsku dozvolu za prekid rada postrojenja i pogona u sastavu kompanije.

Kako nam je potvrdio Dževad Kasumović, generalni direktor GIKIL-a, uprava društva je postupila po navedenom rješenju, tako da je uz pomoć stručne kuće izrađena studija utjecaja na okoliš za prekid rada pogona i postrojenja, a dokument će kao takav biti predat 1. oktobra.

“Ovakvo rješenje federalne inspekcije rezultat je događaja iz prošlosti i slobodno možemo reći dugogodišnjeg lošeg rada i upravljanja prethodnih vlasnika i uprava koje se najviše manifestovalo kroz neulaganje u kompaniju i nepoštivanje uslova iz ranije okolinske dozvole. Obaveza ove uprave je bila da postupi po inspekcijskom nalogu, a kakav će biti ishod svega toga u ovom momentu ne možemo tvrditi”, kazao je Kasumović za Klix.ba.

U svakom slučaju, prema njegovim riječima, gašenje bilo kojeg pogona unutar kompleksa GIKIL-a veoma je ozbiljna priča, a što je obrazloženo i u samoj studiji.

“Samo za fabriku Koksara, u slučaju njenog gašenja potrebno bi bilo oko 40 miliona konvertibilnih maraka, i to samo za sirovinu. Za zbrinjavanje otpada na fabrici AMK milion KM, na fabrici Energana isto toliko i tako dalje. Dakle, pričamo o najmanje 45 miliona maraka koje bi bilo potrebno obezbijediti iz izvora koji trenutno ne postoje. Toliko sredstva i još mnogo više mi ustvari želimo uložiti u fabriku da bi radila još bolje, tako da je samo na osnovu ovoga moguće vidjeti šta znači gašenje, a šta ulaganje i nastavak rada što je naše opredjeljenje”, naveo je Kasumović.

Kako kaže, aktuelna uprava u proteklom periodu pokazala je svoju ozbiljnost i opredjeljenje u smjeru toga da ova fabrika radi, uz poštivanje svih neophodnih zakonskih okvira, naročito kada je u pitanju zaštita okoliša. Naglašava da su veliku energiju uložili i u izradu novog zahtjeva za okolinsku dozvolu kojeg su predali 1. septembra.

“Naš zahtjev trenutno se nalazi na obradi u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, tako da vjerujemo da će ministarstvo prihvatiti novi zahtjev i da će u narednom periodu izdati dozvolu GIKIL-u koja će nam omogućiti nesmetan rad”, naglašava on.

Opredjeljenje uprave da ulaže u okoliš nije bilo poljuljano čak niti tokom izbijanja pandemije, a kako ističe Kasumović, iako su i sami osjetili krizu i njene posljedice, nakon što je poljuljano tržište i nakon što su i sami morali smanjiti proizvodnju.

“Nastojalo se nastaviti ulagati u zaštitu okoliša, koliko je finansijska situacija dozvoljavala, pa čak i u takvim uslovima uspjeli smo uraditi više nego što je prethodnih godina urađeno. Istovremeno cilj je bio i sačuvati sva radna mjesta iako su fabrike radile sa smanjenim kapacitetom ili potpunim obustavljanjem kao što je fabrika Azotara. Uspjeli smo da održimo kontinuitet u isplati plaća, a evo nastojimo i da, u dogovoru sa Sindikatom, nađemo način da isplatimo zaostale tople obroke gdje je u jednom momentu istina došlo do kašnjenja njihove isplate”, nastavlja Kasumović.

U protekla dva mjeseca imali su i okvirno 30 novih prijema radne snage.

“Mi, dakle, jesmo velika i kompleksna firma, ali nikada nismo dovodili u pitanje njen opstanak i mogućnost da posluje na prihvatljiv način i sve ovo, dakle, govori da mi to i možemo. Iz toga razloga za ovu firmu je potrebno razumijevanje, ali i podrška svih nadležnih institucija te investitor koji će biti spreman zajedno sa nama uhvatiti se u koštac sa svim problemima i kreirati priču o stabilnosti i razvoju, a ne priču o još jednom gašenju i zatvaranju”, zaključio je generalni direktor GIKIL-a.

Komentari