Obavještavamo građane Tuzlanskog kantona da je Klub Demokratske fronte u Skupštini TK zajedno sa našom ministricom zdravstva dr. Dajanom Čolić pokrenuo inicijativu za početak implementacije projekta integrisane informatizacije u zdravstvu Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK na današnjoj sjednici postupila je po predmetnoj inicijativi, te je na prijedlog ministrice zdravstva Dajane Čolić (DF) donijela odluku o implementaciji ovog projekta.

Ovim projektom posao ljekara će biti olakšan, a pacijentima omogućeno liječenje bez suvišnih procedura.

Posebno naglašavamo da će ova informatizacija doprinijeti uštedama u zdravstvenom sistemu TK.

Ovim projektom, također, bi se trebala povećati efikasnost zdravstvenog sistema kroz smanjenje listi čekanja i lutanja pacijenata kroz zdravstveni sistem.

Demokratska fronta smatra da će se na ovaj način povećati zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga u Tuzlanskom kantonu.

Komentari