Emir Imamović

Klub vijećnika Demokratske Fronte Lukavac daje punu podršku Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, odnosno ministrici Đapo, kao i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, inspektorici Bešlagić, u sprovođenju njihovih nedavno donesenih odluka vazano za GIKIL.

Smatramo da je jedino trajno i kvalitetno riješenje poštivanje pozitivnih zakonskih propisa BiH, te je kao takvo u interesu svih zaposlenika GIKIL-a i građana Opštine Lukavac. Također, ovom prilikom pozivamo upravu GIKIL-a da u što skorije vrijeme donese ekološke investicione odluke sa rokovima izvršenja, upozna širu javnost o tome i krene u realizaciju istih, kako i u budućnosti ne bi ispaštali ni radnici GIKIL-a, a ni stanovnici Opštine Lukavac.
Kada je riječ o upravljačkim strukturama Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, Klub vijećnika DF je više puta pozivao na poštivanje zakona i zakonitosti pri imenovanjima.

Pri dolasku u OV Lukavac, zatekao nas je ranije imenovani privremeni Upravni odbor. Na sjednici u martu 2017. godine i sprovedene konkursne procedure, imenovali smo Upravni odbor, sa mandatom od 4 godine i, što se nas tiče, to je jedini legalni i legitimno izabrani upravni odbor. Sve odluke koje su donijeli nelegalno, rukokratski izabrani snagom većine, privremeni upravni odbori su nelegalne, bez obavezujuće vrijednosti, što je, u krajnjoj liniji, potvrdila i sudska presuda. Nezvanično imam informaciju da je na tu presudu uložena žalba, što je nonsens samo po sebi, međutim, sačekaćemo i odgovor na tu žalbu, za koji uopšte ne sumnjam kakav će biti.

Pitanje je jedino šta će biti sa Domom zdravlja, njegovim uposlenicima, platama, ali najvažnije, šta će biti sa hiljadama osiguranika, koji treba da imaju osiguranu zdravstvenu zaštitu u ustanovi, koja je negativno poslovala i bila u stanju izraženo loše finansijske situacije još početkom prošle godine.

Pitanje je ko će odgovarati, ako građani naše opštine dođu u situaciju da ih se nema čime liječiti, ali to su očito stvari, o kojima aktuelna većina ne misli.
Slična situacija je i Javnom preduzeću RAD Lukavac gdje odluke za finansijske transakcije potpisuje Rukovodilac ekonomskog sektora jer to preduzeće faktički nema direkora.

Stoga, pozivamo Predsjedavajućeg OV Lukavac, Mehmeda Suljića, da već na idućoj redovnoj sjednici ove odluke stavi na razmatranje vijeću, te vijeće i upravljačke straukture JZU DZ Lukavac i JP RAD Lukavac vrati u okvire zakonskog rada i djelovanja, a za koje je u najvećoj mjeri, i sam odgovoran dozvoljavajući vijećnicima da se izjasne o odlukama koje krše zakon.

Komentari