Općina Lukavac ispunit će zahtjeve rudara Rudnika u Šikuljama, a koji su prekjučer putem protesta tražili rješavanje problema vezano za ekspropijaciju zemljišta na reonu prve etaže PK Šikulje.

Načelnik Lukavca Edin Delić potvrdio je da je Služba za imovinsko-pravne odnose izdala rješenje za nastavak procesa o uvođenju Rudnika Kreka u Tuzli u posjed na dva privatna zemljišta u reonu prve etaže Površinskog kopa Šikulje.

“Ova služba je primorana po odluci Vlade Federacije BiH donijeti akt koji je urađen. Ali, mi smo skretali pažnju da je akt Vlade FBiH neprovodiv na način kako je on sačinjen”, rekao je Delić.

Ovaj dokument se odnosi na implementaciju rješenja Vlade FBiH, kojim se PK Šikulje omogućava ulazak u posjed eksproprisanog zemljišta bez plaćanja naknade.

Federalna vlada 25. oktobra 2018. godine donijela je rješenje o dozvoli ulaska u posjed zemljišta prije isplate naknade i pravosnažnosti rješenja za potpuno eksproprisane nekretnine, odnosno dvije parcele za koje nije utvrđena naknada.

Vlasnici objekata su se obratili nadležnom sudu gdje se trenutno vode postupci. Shodno novom rješenju koje je izdala Služba za imovinsko-pravne odnose, vlasnici dvije parcele će biti deložirani iz svojih objekata, nakon čega će Površinskom kopu Šikulje biti omogućen ulazak u posjed. 

“Naš stav je da se ne treba ljude tjerati iz kuća, već sve riješiti dogovorom. Rudnici Kreka ipak insistiraju da se na silu ljudi isele iz objekata te šalju sindikate rudara pred zgradu Općine i vrše pritisak na općinsku administraciju i mene, a kako bismo izveli taj vid fizičke deložacije”, naveo je Delić.

Kako je istakao, Općina Lukavac sama neće moći izvesti postupak deložacije, jer se kuće nalaze na klizištu, unutar površinskog kopa. 

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić potvrdio je da će Sindikalni odbor Rudnika Kreka u Tuzli sutra vanredno zasjedati, a tom prilikom će biti detaljno analizirano spomenuto rješenje.

S obzrom na to da rješenje Vlade FBiH još uvijek nije realizirano proizvodnja na Površinskom kopu Šikulje od oktobra prošle godine je smanjena, a mjesečni gubici iznose skoro milion KM.

Zbog navedenog problema Šikuljama prijeti zatvaranje zbog nemogućnosti eksploatacije ugljena u reonu prve etaže, a rudari su prekjučer upozorili da je zbog svega toga upitan opstanak 700 radnih mjesta.

Komentari