Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla organizovao je danas press konferenciju na kojoj se obratio Edin Delić načelnik općine Lukavac povodom stanja izazvanog blokadom rada na Površinskom kopu Šikulje i ugrožavanju elektroenergetskog sistema.

-Mi smo došli u situaciju da se nalogom od strane Vlade FBiH izvrši prislino iseljavanje stanovništva iz stambenih objekata prije nego što se okončaju postupci eksproprijacije i prije nego što bude isplaćena pravična naknada građanima. Mi apsolutno podržavamo zahtjeve Sindikata za očuvanjem radnih mjesta, apsolutno podržavamo potrebu da se osiguraju uslovi za nastavak rada na Površinskom kopu Šikulje. Također, želimo istaknuti da Sindikat u svojim zahtjevima nije uzeo u obzir teške okolnosti u kojima bi se našle porodice nakon prisilnog iseljavanja. Najodgovrnijim za novonastalu situaciju smatram Upravu „Kreke“ koja je zloupotrijebila zloupotrijebila ovu situaciju. Moram, naglasiti da se ovdje radni o objektima koji se nalaze na radnoj etaži Površinskog kopa i općina Lukavac ne može ulaziti i voditi postupke unutar Površinskog kopa.

-Ovim putem apalujem na Upravu Rudnika i Sindikat da iznađemo rješenje koje predlažemo ovom prilikom, a spremni smo sami da to organizujemo i uzmemo aktivno učešće u tome. Naime, radi se o nedostatku od oko 150.000 KM kako bi bila zadovoljena pravična naknada ljudima koji su oštećeni. Ukoliko se zbroji koliko ljudi radi na rudniku Šikulje, na rudnicima Kreka zatim u rudnicima BiH ako tome dodamo još i spremnost drugih ljudi da pomognu ovu akciju prikupljanja sredstava za pravičnu odštetu ugroženih lica. Smatramo da solidarnost svih nas može biti i veća od tih 150.000 KM koje nedostaju. Primjera radi mi smo uradili kalkulaciju po kojoj bi radnici u sistemu Elektroprivrede trebali odvojiti po 15 KM kako bi ovaj problem bio riješen – kazao je Edin Delić načelnik općine Lukavac.

Komentari