Curenje lužnate materije iz taložnice „Bijelo more” Fabrike sode u Lukavcu „Sisecam soda” u rijeku Spreču bio je povod za današnju posjetu delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i premijera Jakuba Suljkanovića ovoj lokaciji.

Kako se moglo primijetiti dežurne službe su u protekla dva dana u potpunosti zaustavile, a trenutno je u toku sanacija pukotine na nasipu bazena. Podsjećamo u petak (27.aprila) pukao je nasip na taložniku „Bijelo more” kod Lukavca, te je određena količina ove tekućine poplavila obližnje poljoprivredno zemljište, a dio je završio i u vodotoku rijeke Spreče.

„Najvećim dijelom ovaj materijal je kreč. Djelomice ima i kalcijumhlorida i ključni problem ovdje jeste lužnatost (bazičnost) ove materije. Bitno je naglasiti da ovdje nema direktne ugroženosti građana u smislu posljedica ovog incidenta. Poljoprivredne površine koje su poplavljene su ograničene i bit će sanirane, a prouzrokovana šteta bit će namirena”, rekao je načelnik Općine Lukavac Edin Delić, dodajući da je značajna šteta prouzrokovana u rijeci Spreči.

„Došlo je do promjene boje Rijeke, pojave bijelog taloga i povećanja pH vrijednosti vodotoka, ali mislim da ta materija neće ugroziti život i zdravlje ljudi”, zaključio je Delić.

„Drago mi je vidjeti da je ovaj dio pukotine u nasipu već saniran i da je u potpunosti zaustavljeno curenje. Također, kako danas možemo vidjeti, izvršena je i konzervacija ovog dijela poljoprivredne površine na koju se izlila određena količina ovog taloga, te je time spriječeno dalje širenje kontaminacije”, rekao je premijer Suljkanović, i naglasio da, iako ovaj incident nije u nadležnosti kantonalnih institucija, Vlada Tuzlanskog kantona i sve kantonalne institucije su od samog incidenta u potpunosti posvećene saniranju štete.

„Soda Sisecam je, kada je u pitanju izdavanje svih dozvola, privredno društvo u nadležnosti Vlade FBiH i federalnih ministarstva, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali smo mi kao Kantonalna vlada, naravno zabrinuti i pratimo sva dešavanja uz ovaj incident. Dokaz toga je da i Kantonalni štab civilne zaštite danas u Lukavcu ima svoju sjednicu, a cilj nam je preduprijediti sve buduće eventualne negativne poslijedice”, riječi su premijera Suljkanovića, koji je danas i izrazio zadovoljstvo činjenicom da se danonoćno provode aktivnosti kako bi se ovaj ekološki incident stavio pod kontrolu.

„Kao Vlada mi ćemo tražiti i da se utvrde i eventualne odgovornosti svih onih koji su propustili učiniti određene radnje ili nisu učinili preventivne radnje kako ne bi došlo do ovog incidenta”, rekao je Premijer.

Kako bi se u potpunosti sagledale do sada provedene aktivnosti, te odredili slijedeći koraci, i Kantonalni štab civilne zaštite danas je u Lukavcu održao svoju sjednicu. Vanrednoj sjednici Štaba, osim članova Štaba, prisustvuju i federalni vodni inspektor i inspektor za zaštitu okolice, predstavnici Općine Lukavac i naravno kompanije Soda Sisecam.

„Na sastanku ćemo se upoznati o razlozima zbog kojih je došlo do ovog incidenta, stanju katastrofe i planovima za sanaciju nastale štete. Poslušat ćemo sve ono što struka danas kaže. Nećemo izmišljati načine, saslušat ćemo šta nam struka kaže i ići u tom pravcu. Ohrabruje da imamo određene indicije za podršku iz Federalne fondacije za zaštitu okolice kada je u pitanju materijalna i finansijska podrška u cilju sanacije nastale štete” rekao je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević.

 

Komentari