Na zahtjev načelnika Općine Lukavac dr. Edina Delića, koji je dao prijedlog budžeta za aktuelnu godinu, kolegij OV Lukavac zakazao je vanrednu sjednicu OV Lukavac koja će se održazi 31. marta 2018. godine sa početkom u 8 sati u sali PU Lukavac.

Za  vanrednu sjednicu Općinskog  vijeća  Lukavac,  koja  će  se  održati dana 31.03.2018 godine (subota) sa početkom u 8,00 sati  u  Sali Policijske stanice Lukavac i za istu predlaže slijedeći dnevni red.

  1. Razmatranje Prijedloga i donošenje budžeta općine Lukavac za 2018. godinu sa okvirnim planom budžeta za 2019. i 2020. godinu.
  2. Razmatranje Prijedloga i donošenje  Odluke o izvršenju budžeta Općine Lukavacza 2018.godinu

Komentari