Deponija u Huskićima: Foto: RTV Lukavac
Deponija u Huskićima: Foto: RTV Lukavac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva zainteresovane subjekte, NVO i stanovnike mjesnih zajednica Općine Lukavac da uzmu učešće u:

Javnoj raspravi o Studiji uticaja na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Općine Lukavac na lokaciji „Potočari“ u naselju Huskići  investitora Općina Lukavac.

Javna rasprava se održava u postupku izdavanja okolinske dozvole za namjeravani projekat sanacije i zatvaranja  postojeće  deponije komunalnog otpada Općine Lukavac i izgradnji pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora  Općina Lukavac.

Javna rasprava će se održati 08. 11. 2016. godine u sali Policijske uprave Lukavac sa početkom u 11 sati.  

Komentari