Sjednica OV Lukavac (arhiv) - Foto: Lukavacki.ba

Redovna 37. sjednica Općinskog vijeća Lukavac najavljena je za 18. juni 2020. godine. Na kolegiju je predložen nacrt dnevnog reda od 22 tačke koji će se naći pred vijećnicima za utvrđivanje.

 

Prvom tačkom dnevnog reda predviđeno je usvajanje zapisnika sa 35. redovne sjednice, zatim je na dnevnom redu prijedlog Odluke za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac. Između ostaloga, pred vijećnicima će se naći i prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac.

Nacrtom dnevnog reda predviđeno je i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom, zatim razmatranje Periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukavac za period 01.01.do 31.03.2020. godine.

Za ovu sjednicu predloženo je i razmatranje nekoliko izvještaja o radu i poslovanju za 2019. godinu i plan poslovanja za 2020. JP Veterinarska stanica Lukavac i JU Centar za kulturu Lukavac, kao i Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac za 2019. godinu i Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac za 2020. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i Izvještaj o realizaciji programa održavanja čistoće i javnih površina za 2019. godinu, prijedlog za davanje saglasnosti na cijene usluga definisanih Programom održavanja čistoće javnih površina na području općine Lukavac.

Nacrtom dnevnog reda predviđen je i Prijedlog za davanje saglasnosti na cijene usluga definisanih Programom održavanja javne rasvjete na području općine Lukavac, zatim Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja od poplava i bujica na području općine Lukavac.

Pod dvadesetom tačkom dnevnoga reda predviđeni su akti imovinsko-pravne prirode, Prijedlog i donošenje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog konkursa, kao i kadrovska pitanja.

Posljednja tačka dnevnog reda su ijećnička pitanja i inicijative, te razmatranje inicijative Kluba vijećnika SDP-a za smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Lukavac Mehmeda Suljića.

Komentari