Prije dva dana u Bosni i Hercegovini obilježen je na različite načine 5. juni, Dan zaštite životne sredine. Ovaj datum proistekao je iz međunarodnog Eko-kalendara.

 

Općina Lukavac spada u red životno geografskih prostora koji su u Bosni i Hercegovini i u Evropi najugroženija područja za život ljudi. Zaštita životne sredine na lukavačkom području u proteklom periodu svedena je na vrlo nizak ritam aktivnosti, naročito nadležnih institucija.

I ovaj 5. juni u Lukavcu je vrlo skromno, gotovo nikako, obilježen. Najvažniji događaj toga dana predstavljala je demonstracija vožnje kamionom kroz novo korito rijeke Jale koju je upriličio dr. Edin Delić, naćelnik općine Lukavac, sa saradnicima i predstavnicima nekih političkih partnerskih stranaka. To je po ocjeni Povjereništva LDS Lukavac zanimljiv i svakako dobar potez. Ovo prije svega zbog dobro urađenog posla na ovom stoljetnom projektu.

Za vrlo kratko vrijeme realizovana je krupna infrastrukturna investicija što potvrđuje da općina Lukavac ima kapacitete za bolje i efikasnije čuvanje životne sredine.

Na 34. sjednici općinskog vijeća Lukavac održanoj 18. februara 2020. godine usvojena je Deklaracija o stanju opasnosti za klimu i okoliš u Bosni i Hercegovini. Ovom Deklaracijom općinsko vijeće Lukavac preuzelo je određene obaveze u oblasti zaštite životne sredine i klime, tačnije mikroklime na lukavačkom području.

Realno je očekivati da će vlast u Lukavcu u narednom periodu preduzimati značajnije iskorake na polju zaštite vazduha, vode, zemljišta, biodiverziteta kroz različite konkretne programske i infrastrukturne sadržaje.

Najveći zagađivači na području općine Lukavac jesu fabrike i rudnik. Ovo je već opće poznata stvar. Ovi poznati zagađivači životne sredine do sada su vrlo malo vraćali sredstava u zaštitu lukavačkog okoliša. Ovim saopćenjem za javnost pozivamo odgovorne u pomenutim subjektima zagađivačima da u skorije vrijeme započnu značajnija izdvajanja-ulaganja u programe zaštite zdravlja i života ljudi na području općine Lukavac.

Finansijska sredstva su prijeko potrebna i fabrikama i građanima naše općine kako bi se životna sredina zaštitila na odgovarajući način. Podatak da je za 14 mjeseci uspješno realizovan projekat uređenja korita rijeke Jale za sumu od 2 miliona KM govori kako se sa odgovarajućim potrebnim sredstvima može mnogo toga dobrog za kratko vrijeme učiniti.

LDS BiH Povjereništvo Lukavac poziva sve zagađivače na korektniji i odgovorniji odnos, posebno po pitanju izdvajanja finansijskih sredstava za zaštitu okoliša. Za ilustraciju ćemo navest primjer: ako bi se na godišnjem nivou izdvojilo 50 KM po stanovniku-građaninu općine Lukavac, to bi na broj stanovnika od 45 000 iznosilo 2,25 miliona KM godišnje. Ta suma za fabrike i rudnik – zagađivače u odnosu na zarade koje ostvaruju na području općine Lukavac predstavlja skromno izdvajanje, ali bi sa tim sredstvima općina Lukavac svake godine na području lukavačkih mjesnih zajednica bila sposobna ostvariti nove važnije programe u oblasti zaštite životne sredine.

Komentari