Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donosi o Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Najstrožije se zabranjuje spaljivanje korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru na području općine Lukavac ukoliko vlasnici ili korisnici parcela nisu preduzeli sve preventivne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru, kako slijedi:

  • Spaljivanje vršiti u ranim jutarnjim satima uz prisustvo dovoljnog broja lica sposobnih za kontrolu vatre;
  • Obezbijediti na mjestu spaljivanja dovoljne količine sredstava za gašenje vatre-voda i pijesak;
  • Spaljivanje ne vršiti u slučaju pojave vjetra;
  • Ne ostavljati upaljenu vatru i žar;
  • Prije napuštanja mjesta paljenja vatre, obilno politi vatru ili žar vodom ili zatrpati zemljom;
  • Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih i stambenih objekata, benzinskih pumpi i minskih polja.

Lica koja svojim nesavjesnim ponašanjem dovedu do potrebe angažovanja profesionalne vatrogasne jedinice snosit će sve troškove angažmana u iznosu koji se utvrdi nakon obračuna troškova, uz obračun zateznih kamata ukoliko troškove ne izmire u roku od sedam dana od dana utvrđivanja istih.

Izazivanje požara iz člana 1. ove naredbe smatrat će se ugrožavanjem provođenja mjera protiv širenja pandemije uzrokovane koronavirusom i protiv svih počinilaca bit će pred nadležnim organima pokrenute sve zakonom predviđene mjere.

Za realizaciju ove Naredbe zadužuju se profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac i Policijska uprava Lukavac.

Ova Naredba stupa na snagu odmah i traje sve do opoziva stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa na području općine Lukavac.

 

Komentari