JU CROPS Smoluća
JU CROPS Smoluća

Vlada TK je prihvatila godišnji Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psiho aktivnim supstancama (CROPS).

 

Tokom 2020. godine u Centar je primljeno ukupno 39 novih štićenika, dok je sa tretmana otpušteno njih 42.

Tokom prošle godine u Centru na mjesečnom nivou boravilo prosječno 6 štićenika.

Prosječna starost štićenika u 2020. godini je 34 godine. Najmlađi primljeni štićenik je imao 20, a najstariji 60 godina starosti.

Komentari