U kabinetu Općinskog načelnika Edina Delića održan je radni sastanak sa članovima LOT tima EUFOR-a iz Austrije, stacioniranog u Tuzli.

Sistem LOT predstavlja informativnu službu EUFOR-a, sa 17 kuća sa timovima za vezu i osmatranje direktno na terenu, koji održavaju bliske kontakte sa stanovništvom, lokalnim agencijama za provođenje zakona i lokalnom samoupravom.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u oblasti očuvanja sigurnosti građana, u oblasti privrede, zapošljavanja, ekonomskog razvoja i drugim sferama života na području općine Lukavac.

Komentari