Forum mladih UN-a - Selma Huskanović, Sandra Mujkić
Forum mladih UN-a - Selma Huskanović, Sandra Mujkić

Članice KUD Puračić Selma Huskanović i Sandra Mujkić uzele su učešće u radu dvodnevnog  Foruma mladih UN projekta Dijalog za budućnost koji je održan   4. i 5. novembra 2016. godine u Domu kulture u Srebreniku.

Cilj Foruma bio je priprema lokalnih aktivista i aktivistkinja za samostalan rad u lokalnim zajednicama. Na ovaj način započet je četvrti ciklus Foruma mladih posvećen  temama unapređenja lokalne sredine, identifikaciji i prioritizaciji ključnih prepreka za mlade u lokalnim zajednicama i načinima njihovog rješavanja.

Prvog dana učesnici Foruma su upoznati sa metodologijom i tehničkim dijelom organizacije Foruma mladih, a drugi dan je realizovan kroz praktičan grupni rad.

Učesnici ovog kruga Foruma mladih bile su nevladine organizacije (NVO), općinski službenici koji se bave pitanjima nevladinog sektora i pitanjima kategorije mladih i predstavnici  mjesnih zajednica iz: Srebrenika, Tuzle, Lukavca, Brčkog, Orašja, Odžaka, Bijeljine i Ugljevika.

-Organizatori su na raznim primjerima i radionicama pokazali koliko je komunikacija zaista bitna među svima nama, kako verbalna, tako i neverbalna. Ovakvim  vidom neformalnog  obrazovanja i edukacije  stiču se nova znanja, unapređuje ličnost, a stečena znanja i pozitivna iskustva žele primijeniti pri rješavanju svakodnevnih problema. – riječi su učesnica Foruma i članica KUD-a.

Komentari