Članice KUD Puračić, Selma Huskanović i Sandra Mujkić, uzele su učešće na Završnom sastanku zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Dijalog za budućnost“ u organizaciji UNDP-a.

Završni sastanak Foruma mladih UN-a je okupio učesnike regionalnih foruma, a posvećen je promociji i razgovoru o Ciljevima održivog razvoja u okviru Programa održivog razvoja do 2030. godine.
Sastanak je održan u Sarajevu – hotel Holiday 14. i 15. decembra 2016. godine.

Tokom sastanka realizovana je radionica „Zamisli 2030“ kao i Planiranje zajedničke akcije – aktivizam mladih na lokalnom nivou i povezivanje sa donosiocima odluka uz prezentiranje rezultata rada grupa.

Već smo pisali o tome da su Selma i Sandra u sklopu četvrtog ciklusa, u perodu od 4. novembra do 10. decembra 2016. godine, uzele učešće u radionici u Srebreniku. Pored toga, organizovane su radionice i u Prijedoru, Travniku i Mostaru, na kojima se okupilo 105 mladih aktivista iz cijele BiH.

 

Komentari