Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić sa saradnicima prisustvovao je Ceremoniji potpisivanja ugovora sa USAID-om za učešće u Preduzetničkom fondu za žene.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su načelnici općina, Ellen Germain, zamjenica ambasadora Sjedinjenjih Američkih Država u BiH, Peter Duffy, direktor Misije Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) za Bosnu i Hercegovinu, direktor USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama Jasmin Bešić, te žene koje su pokrenule biznise i uspješno ih realizuju.

„Danas smo potpisali značajan ugovor i u paketu sa 9 općina uz podršku USAID-a kreće podrška ženama iz ugroženih društvenih skupina.
Očekujemo da je ovo početak većeg prisustva USAID-a u Lukavcu, te radimo na novim programima“, izjavio je ovom prilikom Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić istakao je

Kako bi se osigurala i dodatna podrška u pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena, USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama u Sarajevu je 20. marta 2019. godine potpisao ugovore sa predstavnicima devet lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini među kojima je i Općina Lukavac.


“Cilj Fonda nije samo dodijeliti sredstva, nego pružiti i druge vidove podrške ženama, ohrabriti ih, ali i pokazati kolika je snaga marginaliziranih skupina. Na ovaj način pokazuje se kako se može strateški djelovati i kako to djelovanje poboljšava prvenstveno lokalnu zajednicu, ali i društvo u cjelosti”, istakao je Jasmin Bešić, direktor USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama.

Podrška Fonda namijenjena je ženama sa invaliditetom, majkama djece sa invaliditetom, ženama iz ruralnih područja, žrtvama nasilja, te nezaposlenim mladim ženama. Kreiranjem Fonda između USAID/PPMG i partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

“Mjesec mart je mjesec žene i sretna sam da se jedan ovakav događaj organizuje baš sada. Svakodnevno moramo podsjećati na važnost žene, uspjehe koje su kroz historiju imale, ali i ukazivati na načine na koje možemo poboljšati njihov položaj u društvu”, naglasila je Ellen Germain, zamjenica ambasadora Sjedinjenjih Američkih Država u BiH.

Komentari