Sagledavanje situacije u vezi sa incidentom izlijevanja sadržaja iz taložnice „Bijelo more” u Lukavcu, te informisanje o aktivnostima koje se trenutno provode u cilju sanacije ali i prevencije da se slična situacija ne bi ponovila, bile su teme današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, Općine Lukavac i kompanije Soda Sisecam iz Lukavca.

Kako je istaknuo premije Suljkanović, Vlada, iako nema pravnu nadležnost u ovoj situaciji, s aspekta sigurnosti građana i zaštite životne okoline zainteresirana je za provođenje aktivnosti sanacije i prevencije.

„Nadležni inspekcijski i pravosudni organi vode procese u vezi sa incidentom iz aprila mjeseca ove godine, a Vlada, osim informacije Agro – pedološkog zavoda i Agencije za vodno područje rijeke Save, nema informacija dokle su procesi stigli i u kojem smjeru se situacija odvija”, rekao je premijer Suljkanović.
Iznenađenje sporošću provođenja ovih procesa nije krio ni generalni Direktor SISECAM Soda Lukavac Sefa Özincegedik.

„Građani ne treba da budu zabrinuti za eventualno namirenje štete, ali moramo sačekati da nadležni organi donesu svoje ocjene i odluke, pa ćemo nakon toga krenuti u procese naknade štete”, rekao je direktor Özincegedik i dodao da se sporna taložnica od dana incidenta više ne koristi, „zatvorena je pukotina, ojačani su svi drugi zidovi na svim taložnicama, a nadležne institucije rade na ispitivanju kvaliteta zidova taložnica”.

Također, Direktor je rekao da Soda već radi na realizaciji projekta prelaska na novi sistem upravljanja otpadom, što će rezultirati zatvaranjem taložnica „Bijelo more”.

S tim u vezi direktor je od Vlade zatražio pomoć da se procesi ubrzaju i omogući brža realizacija ovog projekta.

Premijer Suljkanović i ministri su izrazili volju i spremnost da u skladu sa mogućnostima i nadležnostima kantonalnih institucija pomognu bržu realizaciju ovog projekta.

Načelnik Općine Lukavac Edin Delić je izrazio zahvalnost Vladi Tuzlanskog kantona za sazivanje ovog sastanka, iskazivanje brige, ali i htjenja da se slični incidenti u budućnosti preveniraju, te pomogne Sodi da prevaziđe probleme s kojima se susreće.

 

Komentari