Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom na području općine Lukavac u naseljima Poljice i Babice u vremenu od 10:00  do 11:00 sati i u naseljima Babice, Dublje, Poljice, Podanovići i Svatovac  u vremenu od 11:00  do 12:30 sati.

Komentari