Baupartner d.o.o Lukavac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos u poslovnu jednicu Lukavac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • Stručna sprema NKV, PKV, KV, VKV. (Broj izbršilaca: 3)

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel.: 035/574-740.

Prijave lično na portirnici firme u Lukavcu ili putem telefona 035/574-740.

Poslovođa u drugoj (II) smjeni Lukavac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • SSS građevinski tehničar ili VSS – Građevinski fakultet,
  • radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima 1 godina,
  • poznavanje rada na računaru,
  • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel.: 035/574-740.

Poslovođa ili Šef gradilišta – na gradilištima na teritoriji BiH Lukavac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • SSS građevinski tehničar ili VSS – Građevinski fakultet,
  • radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima 2 godine,
  • poznavanje rada na računaru,
  • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel.: 035/574-740.

Sponzorisani sadržaj

Komentari