U Ulici Kulina bana u pravcu od Doma zdravlja Lukavac do objekta Gušić postavljen je i gornji sloj asfalta, čime je na ovom lokalitetu završen dio radova na projektu odvodnje oborinskih i otpadnih voda WATSAN.

 

Iako su radovi bili obimni i zahtjevni, sve je vraćeno u prvobitno stanje. Novim asfaltnim slojem olakšan je i uspostavljen kvalitetniji saobraćaj u ovom dijelu grada. Najavljeni su i novi radovi, a prioritet je uređenje i asfaltiranje ulice oko Doma zdravlja, izvještava RTV Lukavac.

Radovi na realizaciji projekta WATSAN koji su praćeni brojnim preprekama, odvijaju se zadovoljavajućom dinamikom. Građevinska sezona je na pragu, pa je za očekivati da se dinamika radova intezivira.

Inače, projekat WATSAN, vrijedan  je oko 5 miliona KM, ima za cilj stvaranje adekvatnih higijenskih uslova u gradu u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša.

Komentari