Na održanom sastanku predstavnika Ministarstva zdravstva TK, Komore magistara farmacije i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, postignut je dogovor da apoteke u Tuzlanskom kantonu počnu danas sa izdavanjem lijekova sa esencijalne liste.

Komora magistara farmacije dobila je garancije da će visina naknade za izdavanje lijekova na recept, koja je do sada iznosila 1 KM, biti povećana na 1,50 KM, što je i bio osnovni zahtjev Komore.

„Vlada je od samog početka u potpunosti razumjela zahtjev farmaceuta i nastojala im izaći u susret. Međutim, zbog objektivnih okolnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja, a kao rezultat kojih je Zavod godinu započeo bez donesenog Finansijskog plana, odnosno sa privremenim finansiranjem, Vlada i resorno Ministarstvo zdravstva su imali „vezane ruke” i nismo mogli pravovremeno donijeti potrebne odluke. I današnji dogovor je rezultat međusobnog povjerenja, jer konačnu odluku o Finansijskom planu Zavoda treba da donese Skupština Tuzlanskog kantona”, kazala je ministrica zdravstva TK Dajana Čolić.

„Današnji dogovor rezultat je višemjesečnih razgovora. Nažalost zbog nesporazuma kojeg smo imali bili smo u situaciji da je jučer bilo obustavljeno izdavanje lijekova. Evo već prvi radni dan smo reagovali i našim pacijentima omogućili da preuzmu svoje lijekove. Nakon dužeg bolovanja na kojem je bio prethodni direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, novoimenovani direktor Zavoda je tek od prvog januara stupio na dužnost, tako da smo danas riješili ovaj problem”, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ističući da je najbitnije da pacijenti već od danas u apotekama mogu preuzeti svoje propisane lijekove.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Nuhanović je, govoreći o finansijskim mogućnostima Zavoda, istaknuo da je Zavod do sada za finansiranje ove naknade izdvajao oko 2,6 miliona KM, dok će, uvažavajući današnji dogovor, za to izdvajanje u budućem periodu biti potrebno 4 miliona KM. „To je finansijski zahtjev kojeg će Zavod moći da podnese”, zaključio je Nuhanović.

Predstavnici Komore magistara farmacije su izrazili zadovoljstvo danas postignutim dogovorom, te su odmah nakon sastanaka obavijestili apoteke da nastave sa izdavanjem „lijekova na recept”.

Komentari