Predstavnici mreže Account BiH kod općinskog načelnika - Foto: Lukavac.ba
Predstavnici mreže Account BiH kod općinskog načelnika - Foto: Lukavac.ba

Danas je načelnik Općine Lukvac Edin Delić razgovarao sa predstavnicima mreže Account o pripremi Pravilnika koji bi uredio način korištenja diskrecionog prava prilikom zapošljavanja sve u cilju uspostavljanja ključnih kriterija prilikom zapošljavanja: kompetencije, stručnosti i profesionalnosti.

Ovaj dokument koji će, nakon finaliziranja, biti predstavljen i drugim općinama u Bosni i Hercegovini, izradit će radna grupa koju će činiti predstavnici Accounta, Općine Lukavac, kao i pravni eksperti, koji blisko sarađuju sa Antikorupcijskom mrežom organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Prema istraživanjima Accounta, što je istaknuto prilikom današnjeg sastanka, situacija je naročito problematična u javnim ustanovama i javnim preduzećima, od kojih većina uopšte nema usvojen pravilnik o kriterijima zapošljavanja.

Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT  je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH. Account svojim zagovaračkim i konkretnim akcijama planira kreirati pritisak na bh. vlasti na svim nivoima da ubrzaju antikorupcijske reforme, koje su uostalom i obavezujuće za proces evropskih integracija.

Komentari