Stavovi i mišljenja čitalaca čije tekstove objavimo nužno ne odražavaju stavove i mišljenja redakcije lokalnog portala Lukavacki.ba, već je to isključivo stav čitalaca.

 

Ovaj dopis predstavlja lični stav, izvršene analize predizborne kampanje za lokalne izbore za općinsko vijeće Lukavac i kandidata za Načelnika općine Lukavac, sa aspekta običnog građanina općine Lukavac, bez ispoljavanja bilo kakve  navijačke podrške prema bilo kojem pojedincu ili subjektu, već isključivo na programske ciljeve i realnosti takvih ciljeva.

 

Prije nego nastavim dalje, smatram potrebnim izraziti svoj stav prema određenim pojedincima i političkim subjektima koji planiraju i provode predizbornu kampanju, koju možemo okarakterisati kao veoma prljavu, nekorektnu, nedemokratsku, bez uvažavanja mišljenja drugog i drugačijeg, napadačku i kako sve još ne, te takvo mišljenje podijeliti sa građanima općine Lukavac, odnosno biračkim tijelom.

Naravno, dužan sam napomenuti i činjenicu da postoje određeni politički subjekti koji ovu kampanju provode na krajnje korektan način, uvažavajući drugog i drugačijeg, bez određenih spinovanja  na društvenim mrežama preko kojih se pokušava iskriviti slika protukandidata ili drugih političkih subjekata, a koji će se prepoznati.

Ovakvo provođenje predizborne kampanje u mnogome je uticalo i utiče na međusobne lične odnose kandidata, na njihove porodične i prijateljske odnose i na odnose sljedbenika takvih osoba ili političkih subjekata.

Vaš izbor za načelnika Lukavca ?
Vaš izbor za načelnika Lukavca ?

Naime, sa aspekta građanina općine Lukavac, prinuđeni smo na ovaj ili onaj način, biti dio društvenih dešavanja u predizbornoj kamanji, da li putem elektronskih medija ili društvenih mreža, pa sve do iniciranja takvih politika na svakom javnom mjestu, čak i u ugostiteljskim  objektima, jer su građani općine Lukavac jedino važni pred izbore, dok su isti ti građani potpuno zanemareni nakon osvojenih mandata, neostvarivanja određenih imaginarnih programskih ciljeva, jer  nas, građane općine Lukavac doživljavaju vlastitim pomoćnim alatom za vlastite ciljeve.

Posebno kao građanin općine Lukavac, postavljam pitanje moralnosti naših sugrađana koji su u prošlom mandatu, a neki i u prethodnim, obavljali dužnost vijećnika  i  ponovo su na listama, bez bilo kakvog obraza i časti, da ne govorimo o njihovoj odgovornosti, šta su uradili za građane općine Lukavac u tim mandatima osim što su bili cirkusanti, po čemu smo postali poznati u cijeloj BiH, pa i šire, devalvirajući tako instituciju općinskog vijeća Lukavac i općinu Lukavac uopće.

Ako smatraju da su nešto značajno doprinijeli, tada bi kao građanin/ni volio/li to i čuti, inisirajući i od svih ostalih građane da od takvih osoba to i zahtijevamo, odnosno da na taj način uspostavimo njihovu ličnu odgovornost i odgovornost političkih subjekata kojim pripadaju.

Prema trenutnim predizbornim obećanjima od takvih amoralnih kandidata možemo čuti apsolutno imaginarne programske ciljeve, nedoraslost kulturi dijaloga, ne poznavanje pravopisa bosanskog jezika, raznorazne performanse nedoraslih glumaca, do pljuvanja dugog i drugačijeg.

Apropo navedenog, ilustrativno ću navesti samo dio slučajeva gdje je osnovni programski  cilj npr. „liberalizacija tržišta“, što je apsolutno nepoznavanje Ustavnog sistema BiH i jedinstvenog ekonomskog prostora BiH, što podrazumijeva nesmetano cirkulisanje ljudi i roba, odnosno slobode tržišne ekonomije ili programski cilj „status vašera u Puračiću“, zatim one koji uz glumački performans žele  uvesti kulturu u naš grad -pozorište, kulturna dešavanja, jer kako se navodi, nije sve u betonu i rasvjeti, kao da kultura već ne živi u našem gradu ili našoj općini, obilježavanje značajnih datuma iz bliže historije, zatim da je „vrijeme podvući crtu“, „revizija privatizacije“, ukidanje „parafiskalnih nameta“, „Reforma javne uprave“, kroz nepoznavanje osnovnog pravopisa Bosanskog jezika, „medecina“, „Pemzioneri“, „medecinski radnici“ itd…

Dakle, ovakve programske ciljeve možemo posmatrati imaginarnim ili neostvarivim, nerealnim, posebno zbog činjenice očitog ne poznavanja društvenog sistema, podijeljenih nadležnosti između entiteta, kantona i lokalnih zajednica, da ne postoje parafiskalni nameti, da je revizija uprave usko vezana revizijom uprave na svim nivoima, da je status RVI i porodica šehida i poginulih boraca uređen Federalnim i kantonalnim propisima (koji se samo može i treba u potpunosti provoditi na općinskim nivoima), da se ne poštuju do sada započeti i ostvareni projekti, da se na takvim projektima pokušavaju ubrati politički poeni.

Naravno, analiza pokazuje da su određeni kandidati i politički subjekti realno postavili svoje političke ciljeve, čiji kandidati i nisu do sada bili dio općinskog vijeća, a kojima bi apsolutno trebalo pružiti priliku, jer to nisu lovci na paušale i naknade za angažovanje u koje kakvim komisijama i drugim tijelima gdje ostvaruju enormne naknade (takve bi građani trebali prepoznati).

Osvrtom na na kandidate za načelnika općine Lukavac, mogu se izdvojiti samo dva ozbilja kandidata, koji se u svojim programskum ciljevima nadovezuju jedan na drugoga, bez da to i sami razumiju. Naravno, ostali kandidati postavili su nerealne programske ciljeve, na način da ni oni ne znaju na koji način bi to mogli i provesti, a što se moglo zaključiti i kroz njihova neposredna obraćanja ili sučeljavanja.

Evidentno je da postoji određena nedoraslost određenih kandidata za  funkciju načelnika općine Lukavac, posebno zbog činjenice da na funkcijama u svojim preduzećima nisu mogli ostvariti dobre poslovne uspjehe, a kako bi to uspjeli kao načelnici općine ili je to po sistemu, imam budžet i ako imam većinu u vijeću, mogu kako hoću.

Svim kandidatima zajednički cilj je vodosnadbijevanje grada Lukavca i određenih mjesnih zajednica na području općine Lukavac, bez da se daje jasan način finansiranja i jasan način realizacije takvih projekata definisanih rokovima do kojih bi se to trebalo realizirati, kao i njihova jasna odgovornost da u slučaju ne realizacije projekta u postavljenim rokovima, odstupaju sa funkcije načelnika zbog ne izvršenja predizbornih ciljeva.

Mislim da će mo kao građani općine Lukavac, dugo čekati na moralnu odgovornost  izabranih osoba na određene funkcije, jer kao što je ranije napisano, bitno je samo da ja prođem, a ostalo mi nije bitno, po sistemu ja, ja, pa pet mjesta praznih i opet ja.

U skladu sa ovakvom analizom, molim sve građane općine Lukavac, da takođe dobro analiziraju dosadašnje aktivnosti pojedinaca i političkih subjekata, te da zajedno podržimo one kandidate koji zaista zavređuju našu pažnju, čiji su programski ciljevi realni, izvodivi i nadasve u interesu svih građana, a ne određene privilegovane grupacije ljudi ili onih koji su sve do sada ostvarili preko leđa građana.

 

 

 

 

 

Komentari