Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac organizuje javnu tribinu pod nazivom „Zaustavimo dalje zagađenje i smanjimo postoje zagađenje Lukavca“ koja će se održati  27.03. 2018. godine (utorak) u velikoj Sali JU Centar za kulturu Lukavac sa početkom u 17 sati.

Ovim putem pozivaju se svi građani općine Lukavac da uzmu učešće u radu ove javne tiribne.

Također, Forumu za zaštitu okoliša općine Lukavac upućen je poziv od Federalnog ministarstva okoliša i turizma za učešće na javnoj raspravi u organizaciji “Energy Solutiona d.o.o Lukavac” povodom upućenog Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole, a koja će se održati u četvrtak, 29. marta 2018. godine u prostorijama Hotela Lukavac sa početkom u 12 sati.

Članovi Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac pozivaju sve građane općine Lukavac da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu.

Komentari