Nakon što je u organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice održana javna rasprava o “Nacrtu prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije modrac za period 2016-2036”, stručni tim Udruženja Aer Aqua Terra na nekoliko je stranica uložio primjedbe na ovaj plan.

Javna rasprava o Nactru prostornog plana akumulacije Modrac - Foto: Lukavacki.ba
Javna rasprava o Nactru prostornog plana akumulacije Modrac – Foto: Lukavacki.ba

Udruženje AAT pozdravlja nastojanje Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK da pripremi dokument koji predstavlja polaznu osnovu za tehničku i biološku remedijaciju dijela slivnog područja akumulacije Modrac koje pokazuje sve elemente zagađene sredine.

Također, Prostornim planom se daju i smjernice za razvoj lokalnih ruralnih zajednica. Međutim, stručni tim ispred Udruženja AAT upozorava na nedostatke.

Posebno je zabrinjavajuće da urađeni Prostorni plan nije usaglašen sa Prostornim planom općine Lukavac. Primjedbe na Prostorni plan možete preuzeti u pdf. formatu, koje ćemo dostaviti svim lukavačkim medijima.

Udruženje AAT poziva sve zainteresirane subjekte da se aktivno uključe u izradu jednog ovakvog dokumenta koji će u narednih 20 godina biti osnovni dokument u razvoju dijela općine Lukavac koji se naslanja je jezero Modrac.

Pogledajte skraćenu verzija Nacrta, a klikom ovdje možete pogledati primjedbu Udruženja AAT.

Komentari