Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija i konkurs za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini. Konkursi su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 20.06.2022. god.

 

U nastavku možete pronaći potrebne informacije o konkursima na slj. linkovima:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a [email protected] ili na broj telefona + 387 (0)35 300 528

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a [email protected] ili na broj telefona + 387 (0)35 300 528

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 15.06.2022. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Komentari