Foto: Seid Memić

Povodom obilježavanja Dana opštine Lukavac, razgovarali smo sa načelnikom Edinom Delićem o realizovanim projektima, planovima i ciljevima. U prethodnom periodu, mnogo je prema riječima načelnika Delića urađeno, što, kako kaže, niko objektivan neće opovrgnuti. Lukavac je postao veliko gradilište, sa ciljem stvaranja ugodnijeg  i gradskog ambijenta ovom mjestu.

Edin Delić

 

 S obzirom na brojne, možemo slobodno reći, velike realizovane projekte u prethodnom periodu, ali i karakterističnu situaciju rada, brojne barijere, koje biste izdvojili kao najznačajnije?

-S obzirom da smo u izbornoj godini, oni koji su skloni kritikama, teško da će to istaći u prvi plan. Mi zaista radimo mnogo radimo. Čitava opština je veliko gradilište i teško da neko objektivan to neće primjetiti. Kada se osvrnemo unazad u prethodne četiri godine, najintenzivnije je urađeno tokom prošle godine. Kada su u pitanju veliki projekti, nekoliko strateških projekata u toku ovog mandata u potpunosti realizovali. U prvom redu mogu istaći uređenje korita rijeke Jale, što je bio problem koji datira još iz prostora bivše Jugoslavije. Mnoge generacije su to pokušavale regulisati. Mi smo uistinu uložili napore da rješimo ekspropijaciju i sve tehničke pretpostavke da se ovaj projekat pokrene i on je praktično okončan. U cjelosti je završen u roku. Ono što je najvažnije, okončali smo tu seriju plavljenja bokavićko- kiseljačko-bistaračke poljane. Odmah planiramo ove godine, ili početkom naredne izgradnju mosta preko rijeke Jale u dijelu Bistarca, kako bismo otvorili ovu poljanu na kojoj ćemo u narednom urbanističkom planu predložiti da se novo naselje, novi grad gradi noj poljani. Mislim da je to nešto što će u uistinu okrenuti tok razvoja grada unekom drugom smjeru. Nisam siguran ko će od nas imati priliku ovo vidjeti, ali mislim da je to temelj u kojem će itekako naredne generacije uživati. Osim uređenja korita rijeke Jale, mi smo u potpunosti uredili, između naselja, Turija i ušća jezera Modrac korito rijeke Turije, koja je takođe, tokom kišnih dana plavila ogromne površine mještana u reonu Babice, Turija, Mosorovac. Ove godine je, evo, bilo kiša, ali nijednom Turija nije izlila. Pokazalo se i da je i taj projekat savršeno urađen. Osim toga, na rijeci Spreči smo u nekoliko kampanja, uredili korito u Puračiću. Očekujemo da ćemo uskoro u cjelosti završiti uređenje i korita Spreče. Ovim realizovanim projektima, ostaje da pristupimo uređenju ovog drugog dijela, da kažem, vodotoka i već smo neke segmente i na tom planu uradili: u dijelu Gnojnice, Puračića, Lukavca. Što se tih projekata tiče, svakako da je pred nama veliki izazov sa kojim ćemo se suočiti i za koji se pripremamo.

Osim pomenutih projekata, za vrijeme mandata prihvatili ste se i jednog od kompleksnijih projekata, WATSAN?

-Još jedna od onih stvari, koje bih pomenuo je Watsan projekat, koji radimo iz međunarodnih sredstava, koji se realizovao u niz drugih općina. Dočekao je evo mene u mandatu. To je vjerovatno najkompleksniji investicioni zahvat koji uopšte imamo. Gomila je problema na koje nailazimo. Kopaju se da kažem, veliki odvodni kanali za površinske-atmosferske vode i rade se odvodi za kanalizaciju odvojeno. Tako da su ulice u gradu izrovljene. Vrlo teško se kretat kroz grad. Nailazimo na mnoštvo situacija koje nisu projektom predviđene. Moramo se snalaziti na razne načine da zadržimo dinamiku radova. Imamo problema i u organizaciji, jer ovi radovi se obavljaju uz koordinaciju sa nivoa federacije i tima koji je na državnom nivou uspostavljen. Vrlo je kompleksno voditi jedan takav projekat. Vjerujte da trošimo velike resurse ljdske i materijalne da bismo vodili ove projekte.

Moramo pomenuti i projekat povezivanja na sistem daljinskog grijanja. Radi se o izuzetno značajnoj aktivnosti koju ste sproveli tokom mandata?

-Osim ovog što sam pomenuo u Lukavcu smo u toku ovog mandata radili intezivno na povezivanju objekata kolektivnog stanovanja na sistem daljinskog grijanja. Prema našim kalkulacijama, oko 360 stambenih jedinica u toku tri godine spojili na centralno grijanje. Spojili smo objekat crkve, koja je izravno u glavnoj zoni. To je značajno smanjilo emisije štetnih politanata u zraku i već se u prošloj zimi osjećalo poboljšanje kvaliteta u odnosu na naredne godine. U narednim fazama se pripremamo da na centralno grijanje spojimo objekte individualne stambene gradnje i da posljednju polovinu ulice koja je ostala, Branilačkih brigada utoplimo i tada će Lukavac biti mjesto u kojem neće biti ni jednog objekta kolektivnog stanovanja koji nije spojen na centralno grijanje.

Mislim da je to veliki i značajni uspjeh i doprinos poboljšanju uslova u gradu Lukavcu. Osim ovoga već smo uradili projekte za utopljavanje individualnih objekata u  u gradskoj zoni, tamo gdje je to ekonomski i tehnički  racionalno. Uradili smo i projekte za utopljavanje industrijske zone i zašljenje toplovodne mreže prema naselju Lukavac Mjesto. Mnogo se radi u gradu, unapređenju samog života u naselju. Mi smo pokrenuli postupak izrade regulacionog plana, kojeg Lukavac nažalost nije imao, iako smo imali zakonsku obavezu da se krene. Nakon usvajanja strategije, koja je bila osnova, raspisaki smo javni poziv i u toku je završna faza izrade regulacionog plana.  Karta koju možete vidjeti je sastavni dio ove aktivnosti i ona će nam pokazati šta možemo precizno planirati u samom gradu, od objekata koji su eventualno ušli u proces legalizacije , šta se neće moć legalizirat, šta će morat ić na rušenje, na rekonstrukciju. Dakle, taj posao je pri kraju. Nakon toga krećemo u radove, regulaciju raskrsnica, pješačkih prolaza, kružnih tokova…

Lukavac je konačno dobio šetalište. Velika stvar za ovaj grad?

U tekućoj godini smo uradili još jedan značajni projekat koji možda nije veliki u novcu, ali nam je emotivno vrlo bitan. To je uređenje šetališta u samom centru grada. Lukavac praktično nije imao pješačku zonu. Mi smo uredili jedan dio, otvorili park koji je ranije bio zatvoren. Mislim da je to ispalo čak i bolje nego što smo to zamišljali. Građani dijele pozitivne reakcije, tako da smo odmah ove godine krenuli u fazu proširenja šetališta ovdje ispred opštine. Planiramo naredne godine krenuti i proširenje prema stadionu Jošiku, sa jedne i druge strane i pješačku zonu proširiti i prema Domu kulture. Zaista smo mnogo uradili na infrastrukturnih projektima, kako u gradu, tako i mjesnim zajednicama.

Izvor: Glas TK

Komentari