Obavještavaju se  građani o privremenoj izmjeni režima saobraćaja za Ul. Sarajevska, MZ Lukavac Grad (na križanju sa ul. Patriotske lige) u periodu od 18.09.2020. do 18.11.2020. godine, u smislu naizmjeničnog propuštanja sa povremenom totalnom obustavom, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“, koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik, PUTOVI d.o.o Grude.

 

Saobraćaj će u tokom izvođenja radova se preusmjeriti na alternativne pravce:

–              Ul. Kulina Bana – ul. Školska – ul. Patriotske lige

–              Ul. Sarajevska – ul. Lukavačkih pjesnika – ul. Školska – ul. Patriotske lige

–              Ul. Patriotske lige – ul. Skendera Kulenovića – ul. M.H.Uskufija – ul. Bosne Srebrene – ul. 25. novembra

 

Komentari