Nakon šestomjesečnih priprema, sa radom uskoro počinje poljoprivredna zadruga općine Lukavac, po prvi put nakon rata, piše RTV Lukavac.

 

Zadruga će raditi u nekoliko različitih sektora i to od plasteničke proizvodnje voća i povrća, do otkupa i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda.

Svakom poljoprivrednom proizvođaču je najbitnije da ima osigurano tržište za plasman svojih proizvoda. Poljoprivredna zadruga Lukavčanka već radi na tom pitanju i u toku su pregovori sa mnogim velikim kompanijama.

Zadruga će, pored navedenoga, pružati i stručne usluge koje se ogledaju u registraciji obrta, izradi biznis planova, stručni nadzor, odnosno kontrolu poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda. Podršku u osnivanju poljoprivredne zadruge dale su općinska i kantonalna vlast, a poseban doprinos u realizaciji ove ideje dao je načelnik Edin Delić.

Zadruga bi na području općine Lukavac trebala da gradi savremenu farmu grla iz Češke, a trenutno se vode pregovori oko nabavke 50 junica.

Komentari