U kabinetu Općinskog načelnika Edina Delića održan je radni sastanak Tima za provođenje istraživanja o kvalitetu zraka na području općine Lukavac.

Sastanku su prisustvovali predstavnici potencijalnih zagađivača, nevladine organizacije koje se bave ekologijom, predstavnici Univerziteta, CCI-a, te predstavnici lokalnih vlasti.

-Stvorila se kritična energija, dobili smo pozitivan odziv i evo stvorili su se uslovi za ovakav jedan sastanak. Mi smo u poziciji da se moramo suočiti sa problemom a jednostavno ako ne znamo odakle nam problem dolazi, ne možemo se ni boriti protiv njega. Mi smo u jednoj konfuziji, da li je to od ovog ili onog proizvođača, ili su lokalne emisije ili su loši atmosferski uslovi i tako dalje. Stalno se izbacuju kojekakve liste da smo najgori, prvi, drugi, incidence, oboljenja i slično a da nemamo pri tome jedan sistematizirani pristup u identifikaciji stanja. Okupili smo zainteresirane strane, nevladine organizacije koje se bave ekologijom, potencijalne zagađivače, predstavnike Univerziteta i lokalnih vlasti, nevladinog sektora u želji da napravimo jedan multidisciplinarni tim jer svi govorimo da nam je stalo da znamo koliko ko i šta učestvuje u zagađenju okoliša, kazao je Edin Delić, načelink općine Lukavac.

Ključna stvar je da se unaprijedi kvalitet zraka u općini Lukavac, da imamo tačne parametre kako bi se mogao donijeti sud da li je općina Lukavac najzagađenija ili nije. 

-Zaista nam je drago što smo na jednom mjestu okupili sve relevantne i zainteresovane strane. Postigli smo vrlo dobar dogovor ali što se tiče daljnjih koraka vrlo brzo ćemo formirati koordinacioni tim i timove koji će početi raditi Plan za realizaciju ovog projekta. Ključna stvar je da se unaprijedi kvalitet zraka u općini Lukavac, da imamo tačne parametre kako bi se mogao donijeti sud da li je općina Lukavac najzagađenija ili nije. Svi nalazi i podaci do kojih se dođe javno će se prezentirati s ciljem da građani Lukavca dobiju pravu informaciju, kazao je g-din Zoran Adžaip, Projekt menadžer CCI-a i voditelj ekoloških kampanja.

Svi prisutni izrazili su spremnost da ulože napore kako bi se izradila što kvalitetnija studija i kako bi se provelo što kvalitetnije istraživanje, a sve u cilju identifikacije uzroka a potom smanjenja emisionog uticaja na što je moguće manji i prihvatljiviji nivo kako bi se poboljšao kvalitet života na području općine Lukavac.

Fabrika cementa Lukavac, GIKIL i Sisecam Soda Lukavac izrazile su spremnost da finansiraju značajan dio troškova ovih istraživanja.

Na sastanku je istaknuto da je nužno izraditi kvalitetnu studiju, provesti jedno kvalitetno istraživanje i osigurati jedan sistematiziran pristup u identifikaciji stanja.

Komentari