Omladinska grupa „KVART“ Lukavac je sa partnerima iz 12 općina u BiH i World Vision BiH krenula u kampanju „Vrijedni Pažnje“,  povodom koje su članovi Kvarta su u septembru održali radionice sa djecom, gdje je fokus bio na zanemarivanju. Radionice su rađenje u dvije grupe i u svakoj je učetvovalo po desetero djece.

Zanemarivanje je najčešći oblik zlostavljanja djece. Javlja se kad nije primjereno zadovoljena neka od djetetovih osnovnih životnih potreba, a može izazvati oštećenje zdravlja. Zanemarivanje može ozbiljno utjecati na tjelesno i mentalno zdravlje, ali i dovesti do smrti djeteta, osobito ako je bilo dugotrajno i ako je počelo u prve tri godine života. Od rođenja do treće godine odvijaju se, naime, najintenzivniji procesi rasta i razvoja djeteta.

Mladi ljudi iz 13 općina širom BiH su se okupili oko jedne ideje – zaustaviti zanemarivanje djece u BiH! Po prvi put u BiH se povlači pitanje zanemarivanjai djece. Zanimljivo je istaći da je broj prijavljenih slučajeva zanemarivanja djece u svijetu oko 70%, a broj prijavljenih slučajeva u BiH oko 1%. Na radionicama su se djeca bavila  fotografijom i slikom na zadanu temu, te radovi koji su nastali tokom radionica će biti izloženi na uličnoj akciji i na taj način želimo doprinijeti podizanju svijesti o zanemarivanju.

Pozivamo sve građane i građanke da nam se pridruže u srijedu, 03.10.2018 godine u 12:30 sati u parku ispred Općine Lukavac.

Komentari