U konferencijskoj sali u hotelu Senad od Bosne održana je konfernecija za medije Asocijacije „Zelene staze-Green tour Tuzla“ prilikom čega je najavljen Naučno-istraživački kamp za mlade iz cijele BiH 

NIK BiH biće otvoren od 15. do 17. decembra, na području opčine Lukavac, a cilj je afirmacija međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh. društvu.

Sa projektom „Naučno-istraživački kamp za mlade“ Asocijacija „Zelene staze-Green tour Tuzla“ prvi put je aplicirala 2015. godine i od Ambasade SAD dobila novac za realizaciju. Prvi, sedmodnevni kamp, bio je na Konjuhu 2015. godine,  a isti projekat ponovo je odobren, tako da je drugi kamp bio u maju 2017. godine na Hajdučkim vodama u opštini Teslić. Naredno okupljanje biće na području općtine Lukavac sredinom decembra.

„Biće tu saradnja sa svim kulturnim i obrazovnim institucijama na području opštine Lukavac. Doći će 80-100 mladih iz cijele BiH. Imaćemo trodnevne aktivnosti; veče poezije, radionice, posjete institucijama i volonterske akcije na području općine Lukavac“, rekao je Izen Hajdarević, koordinator projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade II.

Naučno-istraživačkom kampu za mlade“ sudjeluje nekoliko fakulteta iz Tuzle, Bihaća i Travnika, kao i NVO: „Zelene staze-Green tour“, „Frama“ i „Polaris“ iz Tuzle, „Toper“ Doboj, EKO-Leonardo Priboj, „Sara“ Srebrenica, „Vrisak“ Mostar, Vijeće mladih Teslić, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac, Grupa Lucido, također iz Lukavca i drugi.

Komentari