Konferencija pod nazivom “Grupe za dobrobit djece – Model rada u lokalnoj zajednici kao podrška sistemu zaštite djece” održana je u Tuzli 20. septembra 2017. godine.

Konferenciju je organizirao World Vision Bosne i Hercegovine s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi članova intersektoralnih Grupa za dobrobit djece u lokalnim zajednicama.

Učesnici konferencije bili su predstavnici javnih ustanova – centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, domova zdravlja, policijskih uprava, općina, obrazovnih ustanova, vjerskih institucija i predstavnici organizacija civilnog društva i omladinskih grupa, kao i grupe NEVAC (Mreža za zaustavljanje nasilja nad djecom) – koji su uključeni u sistem zaštite djece kao članovi Grupa za dobrobit djece.  Učesnici su predstavljali 16 opština oba bosanskohercegovačka entiteta.

“Poseban fokus u prethodnoj godini stavljen je na jačanju Grupa za dobrobit djece kako bi se bolje zaštitila djeca od svih oblika nasilja. Predstavnici svake općine su tokom Konferencije dali svoj primjer rada i izazova sa kojima su se susretali, te na taj način ostalim Grupama ponudili primjer metodologije rada. Grupe za dobrobit djece su pedagoški model rada na zaštiti djece u lokalnoj zajednici, koji omogućava da svi članovi zajednice učestvuju u osiguravanju dobrobiti djece iz svog okruženja. Na taj način profesionalci iz različitih oblasti zaštite unaprijeđuju kvalitet života djece, kako preventivnim radom tako i uključivanjem u rješavanje konkretnih slučajeva ugrožavanja dječijih prava”, kazala je Kanita Kulić, menadžerica za zaštitu djece organizacije World Vision.

Konferencija je završila donošenjem zaključaka koji će pomoći poboljšanju saradnje važnih aktera u lokalnim zajednicama, a sve s ciljem pružanja zaštite djeci. Neki od zaključaka su:

  • Grupe za dobrobit djece su dobra osnova za model upućivanja i prijavljivanja (referalni mehanizam) u procesu zaštite djece;
  • Grupe za dobrobit djece ubrzavaju protok informacija o zaštiti djece u zajednici;
  • Grupe za dobrobit djece su model rada koji mijenja pristup u odnosu prema zaštiti djece sa “ja” na “mi”;
  • Grupe za dobrobit djece onemogućavaju prebacivanje odgovornosti sa institucije na instituciju;
  • Grupe za dobrobit djece omogućavaju standardizaciju postupanja u slučaju obezbjeđivanja najboljeg interesa djeteta, te je poželjno formirati koaliciju različitih grupa za dobrobit djece na nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Grupe za dobrobit djece kao model rada omogućavaju jedinstven uvid u problem ugrožavanja dječijih prava na jednom mjestu;
  • Grupe za dobrobit djece uključuju u svoj rad djecu i mlade te na taj način osiguravaju da se čuje “glas djece”.

Konferencija “Grupe za dobrobit djece – Model rada u lokalnoj zajednici kao podrška sistemu zaštite djece” dio je trogodišnjeg programa World Visiona za zaštitu djece u BiH.

Komentari