Kampanje za namicanje sredstava s ciljem rekonstrukcije OŠ Prokosovići
Cilj kampanje je animiranje lokalne i šire zajednice u rješavanju infrastrukturnih problema škole

U OŠ Prokosovići održana je prezentacija Kampanje za namicanje sredstava s ciljem rekonstrukcije OŠ Prokosovići. Cilj kampanje je animiranje lokalne i šire zajednice u rješavanju infrastrukturnih problema škole, kako bi učenicima i zaposlenicima obezbijedili kvalitetne, pristupačne i sigurne uslove za boravak.

Na prezentaciju su pozvani predstavnici Ministarstva obrazovanja, Općine Lukavac, Fondacije tuzlanske zajednice, World Vision-a, Centra za ekologiju i energiju Tuzla, predstavnici lokalnih preduzeća, kao što su EM-oniks, Luciana, Lović, Coly, Avax, Unifarm, GIKIL-a i drugi, predstavnici Lokalne grupe za razvoj Prokosovići, predstavnici mjesnih zajednica Prokosovići i Bikodže, Vijeće učenika, Vijeće roditelja te Razvojni tim škole.

– U saradnji sa našom Lokalnom grupom za razvoj i sa našom Lokalnom zajednicom donijeli smo odluku da je gorući problem naše zajednice osnovna škola i da treba poboljšati uslove rada i podučavanja djece. Najveći naši resursi jesu naša djeca i mi želimo da se pozabavimo školom i da je obnovimo kaže Sabina Čajić – sekretar OŠ Prokosovići.

Cilj prezentacije jeste osvrtanje na aktivnosti koje su do sada uspješno realizovane, a za koje su pomoć u realizaciji pružili razna privredna lica, društva i organizacije. Prezentovan je plan aktivnosti za narednu godinu i realna očekivanja za namicanja sredstava.

-Ovaj skup samo je jedna od aktivnosti koju provodi OŠ Prokosovići uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice koja za cilj ima pokretanje kapamanje za namicanje sredstava za adaptaciju, renoviranje i sanaciju školske zgrade. Fondacija tuzlanske zajednice od 2012 . godine aktivno  djeluje na području općine Lukavac sa željom da animira građane kako bi se sami bavili problemima u svojoj zajednici  kazao je Emir Bašić – predstavnik Fondacije tuzlanske zajednice.

Partner  u projektu je i nevladina organizacija World Vision BiH koja sa školom u Prokosovićima sarađuje dvije godine.

-Mi ne želimo da bilo koji dio naše agende namećemo školama sa kojima radimo već mi želimo da čujemo koji su to problemi i potrebe djece te da  u skladu sa time djelujemo i nadamo se da ćemo to uspjeti u Prokosovićima rekao je Mirza Đelmo – predstavnik organizacije World Vision BiH.

Tokom 2017. godine  kako je prezenovano na sastanku planirano je nekoliko projekata kao što je nastavak rekonstrukcije krova na fiskulturnoj sali i pomoćnim objektima te zamjena dotrajale stolarije za šta su neophodna sredstva u iznosu od oko 50.000 KM.

Tokom diskusije ostvareni su pozitivni razgovori i obećanja prisutnih za učešće u planiranim aktivnostima.

Komentari